10 kỹ năng nghề nghiệp

Tìm hiểu 10 kỹ năng nghề nghiệp không nên bỏ lỡ

10

Hiểu được cách chế ngự sức mạnh của máy tính và lập trình nó nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của một công ty