cách để đồng nghiệp yêu quý

Lời khuyên của sếp và những điều cần lưu ý

2

Hỏi nhân viên xem cậu ta đã làm được những gì rồi? Nhắc nhở cậu ta rằng, hành trình dài nhất luôn được bắt đầu