cách nói chuyện với đồng nghiệp

10 câu nói không nên sử dụng ở nơi công sở

13-10-im-lang-tieu-xao-giao-tiep-2

Câu này có thể có lý nếu bạn nói ra sau mọi cố gắng để đạt được thành công. Tuy nhiên, nếu bạn từ bỏ