cách quản lý thời gian

Những kỹ năng quản lý thời gian không nên bỏ lỡ

istock_000006846616large

Vậy có phương pháp nào để cân bằng thời gian cho công việc, nghỉ ngơi giải trí và cho gia đình? Với một doanh nghiệp