ngành có lương cao nhất

Lao động ở ngành dịch vụ và xu hướng lương tăng cao

1

Trong khi đó, tại công ty chăm sóc và làm đẹp xe ô tô Khanh Cường ( Đinh Tiên Hoàng-Quận Bình Thạnh) từ giữa tháng