vấn đề lương hiện nay

Vấn đề tiền lương cho nhân viên tại doanh nghiệp Việt Nam

tien-luong-o-viet-nam-tang-cham-so-voi-khu-vuc-1

Theo kết quả điều tra của Công đoàn Viên chức Việt Nam, tiền lương cứng của cán bộ viên chức khá thấp, phần lớn là